Een nieuwe folder met nieuwe aanbiedingen.

Deze folder is geldig van 7 mrt. 2024 t/m 1 apr. 2025.

Afwatering en drainage

Hier vindt u de meeste gestelde vragen over afwatering en drainage en goten in uw tuin.

Kan ik de goot in de oprit plaatsen?

De meesten goten, met uitzondering van een enkele kunnen in een oprit geplaatst worden. Let hierbij goed op de verwerkingsinstructie. Als u met auto's zwaarder dan 2.000 kg over de oprit rijdt, dient u een rooster met gietijzer toe te passen.

Kan ik een roostergoot plaatsen bij groot formaat bestrating?

Ja, uw smaak bepaalt de keuze, technisch is er geen belemmering.

Met welke hoogte moet ik rekenen voor inbouw van roostergoten?

De totale hoogte van de gemiddelde goten is ca 80 - 95 mm. Afhankelijk van de goot kan een zijdelingse afvoer of en afvoer aan de onderzijde gemaakt worden naar het riool. De goten dienen geplaatst te worden in een fundament van gestabiliseerd zand of beton, afhankelijk of de goot bereden moet kunnen worden.

Mag ik voor een glasgevel ook een goot met gietijzeren rooster plaatsen?

Dat is niet verstandig, want het water dat opspat kan roestdeeltjes bevatten welke vlekken geven op het glas. Voor langs een glasgevel zijn andere goten beschikbaar, welke bij uitstek geschikt zijn voor inbouw voor een gevel.

 

Zijn er ook hoekstukken beschikbaar?

Hoekstukken kunnen soms geleverd worden, andere goten en roosters kunnen in verstek gezaagd worden. Let hierbij op de plaats van de rooster bevestigingen, zodat de roosters niet los liggen. Gootelementen kunnen eventueel met PVC  kit aan elkaar verbonden worden.

 

Hoe voorkom ik verstoppingen door boombladeren in de afvoerleidingen?

Door het toepassen van een bladvanger in een goot met onderuitloop en/of het gebruik maken van een vuilvanger.

Hoe moet ik de goten inbouwen?

Indien de goten bereden worden moeten de goten op een betonnen fundatie strook gesteld worden. Waneer alleen sprake is van voetgangers / loopverkeer, volstaat inbouw op gestabiliseerd zand (3 delen zand 1 deel cement).

 

Hoeveel goten moet ik toepassen?

In veruit de meeste gevallen de lengte- of breedte van het terras (afhankelijk van de richting van het afschot) een leidraad voor bepaling van het aantal meters, waarbij de goot uiteraard op het laagste punt geplaatst wordt.

Moet de ultra-drain aangesloten worden op de regenafvoer?

Ja dit is noodzakelijk anders kan het water niet goed afgevoerd worden, tenzij het water op een andere manier kan worden afgevoerd (bijvoorbeeld een sloot).

Hoe krijg ik water in de tuin weg?

Wanneer de tuingrond stevig platgedrukt is, kan een nagenoeg ondoordringbare laag ontstaan. Een mogelijk oplossing is om gaten te boren met een grondboor. Boor elke vierkante meter één gat met een diameter van zeven tot tien centimeter. Het is belangrijk dat je doorheen de ondoorlaatbare laag boort, desnoods één meter diep.
Vul de gaten op met scherp zand (brekerzand) tot zo'n twintig centimeter van de oppervlakte. Dit zand, met scherpe korrels, laat het water goed doordringen in de grond. Het laatste stukje vul je aan met compost. Zo kan je er nog iets op zaaien.

Een ander alternatief is het aanleggen van  Hydroblob infiltratieblokken