Een nieuwe folder met nieuwe aanbiedingen.

Deze folder is geldig van 7 mrt. 2024 t/m 1 apr. 2025.

Drainage aanleggen

Drainage aanleggen

Drainage aanleggen

Het is van groot belang te weten hoe de waterhuishouding van de grond is. Kan regenwater makkelijk wegzakken of blijven er lang plassen staan? In het laatste geval kunnen ondoordringbare lagen in de ondergrond zitten, die doorbroken moeten worden om de normale wateruitwisseling in de bodem te herstellen.

Bij droog weer moet water uit de ondergrond kunnen opstijgen naar de plantenwortels, bij nat weer moet water goed naar het grondwater kunnen wegzakken. Zo niet, dan zal de beplanting het minder goed doen. Er is ’s winters kans op invriezen en dus omhoogkomen van de verharding, als het water niet direct onder de stenen kan wegzakken. Daarvoor is een goed zandbed onder de bestrating belangrijk. In nieuwbouwwijken wordt meestal door bemaling gezorgd voor een vrij constante grondwaterstand. Het kan echter zijn dat de bovenste grondlaag voortdurend of regelmatig te nat blijft. Dan is drainage noodzakelijk. Het overtollige water wordt dan via een vaak ca. 50 cm diep ingegraven buizenstelsel of drainageslang afgevoerd naar een lager gelegen punt.

Drainagebuizen of –slangen worden altijd in een grind- of zandbed gelegd om verstopping te voorkomen en snellere afvoer van water te bewerkstelligen. Een andere oplossing voor het afvoeren van overtollig water kan het maken van een eenvoudig zinkputje zijn. Bijvoorbeeld bij een overloop van een vijver of als centraal opvangpunt van water bij een gesloten terrasbestrating. Het hoeft maar een simpel met grind gevuld gat in de grond te zijn (een zogenaamde grindkoffer), waarbij het grind binnen antiworteldoek of folie is opgesloten. Het water kan er eventueel via een pijp vanuit een schrobputje naartoe worden geleid.