Hydroblob; tegen wateroverlast in uw tuin

Hydroblob; tegen wateroverlast in uw tuin

Innovatie van eigen bodem tegen wateroverlast in uw tuin

Steeds vaker (extreme) buien, maar geen ondergelopen tuin meer! Het gaat meer en heviger regenen, dat is de voorspelling van het KNMI. Door het veranderende klimaat krijgt Nederland straks nog meer te maken met de bijhorende overlast die dit kan veroorzaken. Hydroblob, een innovatie van eigen bodem biedt een oplossing voor de actuele overlast van hemelwater.

Subsidie of tegeltaks?

De actuele wateroverlast vormt onder meer een probleem in stedelijke gebieden. Vaak is de afvoer van hemelwater dat via de regenpijp het riool bereikt het probleem. Bij veel neerslag raken de riolen overvol met alle gevolgen van dien. Doelstelling van veel gemeenten is al om zoveel mogelijk regenwater in de bodem te infiltreren en niet onnodig af te voeren naar de waterzuivering. Verschillende gemeenten voeren met succes projecten uit om regenwater af te koppelen van het rioolstelsel. Ook woningbezitters en bedrijven kunnen hun steentje bijdragen door regenwater van het dak of terras van het riool af te koppelen. Voor nieuwbouw is het afkoppelen van regenwater al verplicht. Voor bestaande woningen is dit (nog) niet het geval, maar wordt soms gestimuleerd met gemeentelijke subsidie. Er zijn ook gemeenten die hogere belastingen willen eigen voor tuinen met tegels, de zogenoemde "tegeltaks"

Hydroblob - Samenstelling en toepassing

De infiltratieblokken van Hydroblob zijn vervaardigd uit steenwol. Een 100% natuurlijk materiaal dat wordt geproduceerd door gesmolten vulkanisch gesteente tot vezels te spinnen en die vervolgens samen te binden tot een blok dat wordt omhuld met een membraan van erosiebestendig filterdoek.

Dit blok wordt in de grond geplaatst en bij (extreme) regenval absorberen de blokken het overtollige water. Tijdens droge periodes scheiden ze het water af. Op deze wijze wordt water gedoseerd terug in het systeem gebracht op momenten dat de bodem het vocht het hardst nodig heeft. Zeer goed voor de plantjes dus! De blokken hebben een efficiëntie van 93% van het totale volume. Dat betekent dat een klein blok van 34 liter ruim 30 liter water kan opbergen. Het systeem is gemakkelijk te koppelen, dus een grotere buffer is zeer eenvoudig te realiseren. Naast het afkoppelen van de dakgoot heeft Hydroblob ook andere oplossingen om wateroverlast in de tuin te voorkomen. Voor het opvangen van water onder een buitenkraan bestaat er een infiltratieput. Voor lijnafwatering rondom terrassen bestaan er de Hydroblob lijngoten. Daarbij is zelfs helemaal geen leidingwerk nodig en is door iedereen gemakkelijk zelf aan te leggen.

De verwachting is dat extreme regenval vaker voor zal gaan komen. Dankzij de eenvoud van plaatsing  van het Hydroblob systeem en het onderhoudsarme product kunnen huiseigenaren zich snel een eenvoudig wapenen tegen wateroverlast in eigen tuin of op het terras.